Tecm a uameocm. Coeme amu omuu e camexuau?

Tecm a uameocm. Coeme amu  omuu e camexuau?

B mom pa puomouu Bac a aau a uaue. coue epoo aau emc ouc mpex ecoomemcmu e apucoau camexuau. A o mopo aauu mpeemc omcam...

coue epoo aau emc ouc mpex ecoomemcmu e apucoau camexuau.

A o mopo aauu mpeemc omcam mpu xoeucma, omope uem eoue pauu. Ecu Bac aumepecoa a mecm, oeme ocooamc ceoepo, mo poepum, coo Ba ompeoaoc peeu a peeu ocmaeo aau.

oeumec, oacma, oo u B cou pemamo?

aaa 1

Ha ao puce eoxouo omcam mpu pauu.

: 3 5, 77